CEVNI-kurssi

CEVNI-kurssi ja -tutkinto ovat SPV:n vaatimusten mukaiset. Tutkinnon perusteella Trafi voi myöntää kansainväliseen huviveneen kuljettajan pätevyyskirjaan merkinnän ”I” (Intérieure, Inland Waterways), joka osoittaa, että kortin haltija tuntee Euroopan sisävesiliikenteen säännökset. Näiden säännösten tuntemus vaaditaan useilla CEVNI -jäsenmaiden sisäisillä vesireiteillä venettään kuljettavilta.

CEVNI -säännöstö antaa liikennesäännöt kohtaamis- ja ohittamistilanteita varten ja kun alukset lähestyvät toisiaan leikkaavista suunnista. Tarkat säännöt annetaan myös alusten kääntymisestä, lähdöstä kiinnittymispaikalta, satamaan tai toissijaiselle vesitielle sisään menosta ja poistumisesta, kulusta siltojen ali, patoaukkojen ja sulkujen läpi sekä navigoinnista rajoitetussa näkyvyydessä.

CEVNI:ssä on myös sääntöjä alusten asiakirjoista, tunnistemerkinnöistä, valoista ja merkkikuvioista, äänimerkinannosta, radioviestinnästä, tutkan ja AIS -laitteen käytöstä, kiinnittymisestä penkereeseen, ankkuroinnista, jätehuollosta ja viranomaisten tekemistä tarkastuksista. Vesiteiden liikennemerkit (noin 100) ja valo-opasteet sekä kulkuväylien merkintä poijuin ja penkereellä olevin merkkitauluin.

Lisätietoa CEVNI-säännöistä.

Seuraava CEVNI-kurssi 20.–21.4.20 klo 18–21

Kurssiin liittyvät luennot ovat ensimmäisenä päivänä.. Toisena päivänä pidetään tentti. Tentin läpäistyään siitä saa SPVn todistuksen, jolla voi anoa kansainvälisen huviveneen kuljettajakirjan “I”-merkintää.

Kurssin hinta  60 € maksetaan tilille FI67 8000 1400 9378 69, DABAFIHH
eräpäivä 13.4. Hintaan sisältyy kurssimateriaali, tutkintomaksu ja tentin hyväksymisen jälkeen todistus.  
Kurssipaikka ilmoitetaan kun osallistujien määrä on varmistunut.

Ilmoittautuminen viimeistään 13.4.20
Lasse Holmström puh. 029 524 8396
lasse.holmstrom@thl.fi