Pursiniemi-toimikunta

Toimikunta vastaa Pellingissä sijaitsevan seuran saaritukikohdan, Pursiniemen, ylläpidosta ja kehittämisestä. Tähän sisältyvät

  • Pursiniemen rakennusten huolto ja kunnossapito
  • Pursiniemen tontin hoito 
  • laitureiden ja kiinnityspisteiden sekä -poijujen kunnossapito.

Koollekutsuja    
Johanna Vuorensyrjä 0400 327 954
jbvuorensyrja@yahoo.com

Petri Hautala 040 745 4454
roope.sailor@gmail.com

Jukka Kärkkäinen 040 503 9705
juk@kolumbus.fi

Reijo Mattila
remattila@gmail.com

Jorkka Terkko 040 414 7402
jterkko@gmail.com

Tuomas Silvén 040 503 1399
tuomas.silven@gmail.com

Markku Vähäniemi 0400 212 612

Jouni Remes 040 581 3723
jouni.remes@pp.inet.fi

Vesa Peipinen 041 528 3410
vesa.peipinen@gmail.com