Ravintolatoimikunta

Ravintolatoimikunta valitsee Pyysaaren ravintolaan ravintolanhoitajan ja ohjaa ravintolatoimintaa seuran tarpeiden mukaan. Ravintolatoimikunta myös koordinoi ravintolan tarpeiden mukaisia hankintoja ja välittää ravintolarakennuksen korjaustarpeet tiedoksi kiinteistötoimikunnalle.

Ravintolatoimikunnan koollekutsuja on seuran puheenjohtaja ja jäseniä ovat taloudenhoitaja sekä kahdesta kolmeen seuran jäsentä. Kokouksissa on läsnä ravintolanhoitaja.

Koollekutsuja
Jorkka Terkko 040 414 7402
jterkko@gmail.com

Johanna Vuorensyrjä 0400 327 954
jbvuorensyrja@yahoo.com

Sari Päiväniemi  040 848 1398
sari.paivaniemi@gmail.com

Ilppo Kivivuori 0400 976 092
ilppokivivuori@gmail.com

Tuula Pöyhönen   044 280 3906
tupu.poyhonen@gmail.com

Tuomas Aatola 0400 659 465
tuomas.aatola@gmail.com