Vartio-ohjeet

Pyysaaren näkyvä vartiointi ehkäisee vahingontekoja ja auttaa turvaamaan veneitä ja saaren kalustoa.

Tässä esitetään vartiointijärjestelmän perusteet ja ohjeet vartijoille. Vartio-ohjeet löytyvät myös Pyysaaren vartiotuvasta.

Vartiovuorot

Vartiointivelvollisuus on jäsenellä, jolla on Pyysaaressa venepaikka kesän aikana (laiturissa, poijussa tai maissa). Vartiointikausi on lipunnostosta lipunlaskuun.

Venekunnalla on kauden aikana kaksi vartiovuoroa, poikkeuksena kanootit ja muut pienveneet, joilla on vain yksi vuoro. Vartiovuoro tarkoittaa yhtä henkilöä klo 20–05. Perusmallina on, että jokaisena yönä on kaksi vartiovuoroa. Käytännön syistä tästä joudutaan kuitenkin tekemään poikkeuksia.

Vartiovuoron laiminlyönnistä seuraa uusi vartiovuoro ja vartiosakko.

Vartiovuorolista laaditaan keväällä huhtikuun aikana. Toivomukset huomioidaan tulojärjestyksessä, kuitenkin niin, että ennen vuosikokousta esitetyt toivomukset häviävät siellä esitetyille. Kukin jäsen saa kirjallisen ilmoituksen omasta vuorostaan venepaikkamaksun yhteydessä. Ilmoita viipymättä satamakapteenille, jos määrätty vuoro on jostain syystä (esim. tiedossaoleva työeste) sopimaton.

Koko vuoroluettelo muutoksineen on vartiotuvassa. Sen mukaan voit halutessasi ottaa hyvissä ajoin yhteyttä vartiotoveriin.

Jäsen voi vaihtaa vartiovuoron toisen jäsenen kanssa. Vuoronvaihtaja vastaa kuitenkin itse siitä, että vuoro tulee asianmukaisesti hoidettua ja sijainen on tietoinen ohjeista ja velvoitteista.

Tehtävät

Vartioaika on 20–05. Tämä aika molempien vartijoiden on oleskeltava saaressa ja ainakin toisen on oltava hereillä.

Vartijoiden pääasiallinen tehtävä on varmistaa saaressa olevien ihmisten, veneiden ja muun omaisuuden turvallisuus. Tämä tarkoittaa

  • säännöllisiä kierroksia saaressa läpi yön
  • portin kiinniolon tarkastamista ravintolan aukioloajan ulkopuolella
  • telakka-alueella ja seuran rakennuksissa liikkuvien henkilöllisyyden varmistamista, jos heitä ei tunneta seuran jäseniksi
  • ravintolan sulkeutuessa asiakkaiden poistumisen varmistamista
  • veneiden kiinnityksen ja muun turvallisuuden seurantaa (erityisesti keväällä vesillelaskuaikana ja kovilla tuulilla).Yöpyviltä vierasveneiltä ja mastonosturin käyttäjiltä peritään seuran vahvistamat maksut (kts. Veneilijän muistio).

Seuraan kuulumattomat henkilöt ohjataan ystävällisesti pois telakka-alueilta ja laitureilta. Poikkeuksena luonnollisesti

Seuran jäsenten vieraat, joista heidän isäntänään oleva seuran jäsen on vastuussa

  • yöpymismaksun maksaneiden vierasveneiden väki
  • seuran järjestämään tapahtumaan (esim. purjehtijakurssiin tai purjehduskilpailuun) osallistuvat ihmiset.

Virallisen liputuspäivän sattuessa vartiovuoron kohdalle laske ja nosta seuran lippu; muista seuran viiri lipun tilalle salkoon.Vartiovuoro kuitataan vartiopäiväkirjaan nimikirjoituksella. Poikkeukselliset tapahtumat on hyvä kirjata, samoin vierasveneiden tunnistetiedot. Kirjaa myös, jos listan mukaista toista vartijaa ei ole näkynyt.

Älä yritä sankaritekoja vaan hälytä viranomaiset hätätilanteissa! Myöskään ravintolan tapahtumiin ei pidä puuttua, ellei henkilökunta nimenomaisesti pyydä apua. Satamavartijoilla ei ole järjestyksenvalvojan oikeuksia!